اشتراک یک ماهه

با خرید اشتراک به مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان به مدت یک ماه و با روش پیشنهادی ریمرسی، لیسنینگ خود را تقویت کنید.

تماشای ویدیو بدون زیرنویس
تماشای ویدیو با زیرنویس
یادداشت لغات جدید
تکرار جملات ویدیو