کاربرد زمان حال ساده

کاربرد زمان حال ساده


آیا می‌دانید که چه زمانی از "حال ساده" استفاده کنید و چطور؟

این آموزش کوتاه به شما چند کاربرد اصلی این زمان را آموزش می‌دهد.

 

ویدیوی کامل این درس را از لینک زیر حتما تماشا کنیدblush

چهار کاربرد اصلی زمان حال ساده

 

زمان "حال ساده" اولین زمانی است که در گرامر زبان انگلیسی آموزش داده می‌شود و کاربردهای اصلی آن به صورت زیر است:

  1. کارهای روزمره
  2. عادات
  3. موقعیت‌ها و شرایط طولانی مدت
  4. واقعیت‌ها
  5. صحبت در مورد حالت‌ها با افعالی که حالات و حس‌ها رو بیان می‌کنند.

 

برای مثال:

I drink tea every morning.

من هر روز صبح چای می‌نوشم.

این مثال یک "عادت" رو بیان می‌کنه.

 

Emma usually has dinner at eight thirty.

اما معمولا ساعت هشت و نیم شام می‌خوره.

این مثال "کارهای روزانه" رو نشون می‌ده.

 

هنگام صحبت در مورد کارهای روزانه و عادات معمولا از کلمه "every" به همراه زمان مورد نظر استفاده می‌کنیم.

 

مثال:

They go to Mexico on vacation every year.

آن‌ها هر سال برای تعطیلات به مکزیک می‌روند.

 


 

قیدهای تکرار معمولا با جملات "حال ساده" استفاده می‌شوند.

 

قیدهای تکرار:

always, often, usually, sometimes, seldom, hardly ever, never

معنی قیدهای تکرار به ترتیب، همیشه، اغلب، معمولا، گاهی اوقات، به ندرت، خیلی کم، هرگز هستند.

مثال:

Mina always walks to work.

مینا همیشه پیاده می‌ره سر کار.

 

نکته:

قیدهای تکرار همیشه پیش از فعل اصلی می‌آیند.

 

مثالی از موقعیت‌ها و شرایط طولانی مدت:

Tanya works as a nurse.

تانیا به عنوان پرستار کار می‌کنه.

 

مثالی از بیان واقعیات:

The word huge means very big.

کلمه "huge" به معنی "خیلی بزرگ" است.