مرور کاربرد زمان حال ساده در روزمرگی‌ها

مرور کاربرد زمان حال ساده در روزمرگی‌ها


همانطور که در درس‌های قبلی هم گفته شد، صحبت در مورد کارهای روزمره از اصلی‌ترین کاربردهای زمان "حال ساده" است.

این آموزش کوتاه روی سوالی کردن جمله‌ها، پاسخ‌های کوتاه آن‌ها و منفی کردن جمله‌ها در زمان "حال ساده" تمرکز کرده است.

Stanley's international restaurant is a very special place.

رستوران بین‌المللی استنلی محل خیلی خاصی هست.

every day Stanley cooks a different kind of food.

استنلی هر روز یک غذای متفاوت درست می‌کنه.

به s سوم شخص دقت کنید.

On Monday he cooks Italian food.

دوشنبه‌ها غذای ایتالیایی درست می‌کنه.

On Tuesday he cooks Greek food.

سه‌شنبه‌ها غذای یونانی درست می‌کنه.

On Wednesday he cooks Chinese food.

.چهارشنبه‌ها غذای چینی درست می‌کنه

 

نکته:

حرف اضافه روزهای هفته، "on" است.

برای فاعل‌های سوم شخص مفرد باید به انتهای افعال s اضافه شود.

 


ویدیوی کامل این درس را از لینک زیر حتما تماشا کنیدcool

حال ساده - روزمرگی‌ها


 

نحوه سوال پرسیدن:

What kind of food does Stanley cook on Sunday?

استنلی یکشنبه‌ها چه غذایی درست می‌کنه؟

برای سوالی و منفی کردن جمله‌ها در زمان "حال ساده"، از فعل کمکی does استفاده می‌شود.

 

نکته:

هنگامی که does در جمله باشد، فعل جمله باید به صورت ساده بیاید.

 

اگر بخواهیم بدون کلمات پرسشی سوال بپرسیم، فعل کمکی does رو اول جمله میاریم.

Does Stanley cook Greek food on Tuesday?

آیا استنلی سه‌شنبه‌ها غذای یونانی درست می‌کنه؟

 

پاسخ مثبت:

Yes, he does.

پاسخ منفی:

No, he doesn't.

 

برای سایر افعال (به غیر از سوم شخص‌های مفرد)، از فعل کمکی do استفاده می‌شود.