حال ساده - جملات مثبت

حال ساده - جملات مثبت


زمان حال ساده، ساده‌ترین زمان برای جمله‌سازی در زبان انگلیسی است که برای توصیف کارهای روزمره و واقعیاتی که همواره درست هستند استفاده می‌شود.

در این آموزش کوتاه، نحوه ساخت این جملات را به شما یاد می‌دهیم.

 

ویدیوی کامل این درس را از لینک زیر حتما تماشا کنیدcool

جمله‌سازی در زمان حال ساده

 

ساخت این جملات بسیار ساده است:

فاعل + فعل (در زمان حال ساده) + مفعول (بقیه جمله)

 

مثال:

I work.

من کار می‌کنم.

این جمله از ساده‌ترین مثال‌های این زمان است که می‌توان با افزودن اطلاعاتی جمله را کامل‌تر کرد:

I work as a teacher.

من به عنوان یک معلم کار می‌کنم.

 


 

یکی از مهمترین نکات در مورد زمان حال ساده این است که برای فاعل‌های سوم شخص مفرد (she, he, it) به انتهای افعال s یا es اضافه می‌شود. مانند:

she works...she teaches...

همچنین می‌توان از زمان "حال ساده" برای صحبت در مورد کارها و یا اتفاق‌هایی است که به صورت منظم و با برنامه انجام می‌شوند. برای مثال:

I play chess once a week.
 

من یک بار در هفته شطرنج بازی می‌کنم.

I eat two eggs for breakfast everyday.

من هر روز برای صبحانه دو تخم مرغ می‌خورم.

 

همانطور که پیشتر هم گفته شد، زمان "حال ساده" برای بیان واقعیات نیز استفاده می‌شود:

I love my family.

من عاشق خانواده‌ام هستم.

 

برای منفی و سوالی کردن جمله‌ها در زمان "حال ساده" به درس بعدی مراجعه نمایید.