کاربرد حال استمراری

کاربرد حال استمراری


اولین و ابتدایی‌ترین کاربرد زمان "حال استمراری" برای توصیف کارها و وقایعی است که همین الان در حال وقوع هستند.

what are you doing?

داری چه کار می‌کنی؟

I'm studying for the history test tomorrow and finishing the math homework.

دارم برای امتحان تاریخ فردا می‌خونم و تکالیف ریاضیم رو تموم می‌کنم. 

well I'm also cleaning my room and I'm talking to Maria on Facebook .

خب، منم دارم اتاقم رو تمیز می‌کنم و با ماریا توی فیس بوک حرف می‌زنم.

I'm studying World War one and World War two.

من دارم جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم رو می‌خونم.

well I'm trying to study.

خب من دارم سعی می‌کنم که درس بخونم.

my sister's being so annoying.

خواهرم داره آزاردهنده می‌شه.

she's playing her music too loud.

داره با صدای خیلی بلند موسیقی پخش می‌کنه.

 


 

به مثال‌های دیگر این زمان توجه کنید:

I was just saying that I'm trying to study but I don't remember anything we learned

داشتم می‌گفتم که دارم سعی می‌کنم درس بخونم، اما چیزهایی که یاد گرفتم رو به خاطر نمیارم.

I'm checking my old history notes to remember what we learned in class.

دارم یادداشت‌های قدیمی تاریخم رو چک می‌کنم تا یادم بیاد توی کلاس چی یاد گرفتیم.

Marisa and Lola are doing to study for the test؟

تو فکر می‌کنی که ماریسا و لولا دارن برای امتحان چه کار می‌کنن؟

I think they organized a study group and they are studying together with Sam and Nina in Starbucks.

من فک می‌کنم که اونا یه گروه تشکیل دادن و دارن با سام و نینا توی استارباکس با هم درس می‌خونن.

Are you studying a lot for this test?

آیا داری برای امتحان زیاد می‌خونی؟

we are getting too distracted when we talk to each other.

وقتی که با هم حرف می‌زنیم خیلی حواسمون پرت می‌شه. 

we are turning everything off.

همه چیز رو خاموش می‌کنیم.

 

ویدیوی کامل این بخش آموزشی رو میتونید از اینجا تماشا کنید.