تمرین حال استمراری - انگلیسی روزمره

تمرین حال استمراری - انگلیسی روزمره


یکی از راه‌های تقویت مکالمه در زبان انگلیسی، تصور موقعیت‌های واقعی زندگی و تمرین مکالمه در اون موقعیت‌هاست.

تصور کنید دو همکار با هم در مورد یک گزارش کاری و یا حقوق صحبت می‌کنند.

 

ویدیوی کامل این بخش رو می‌تونید در این لینک ببینید.

 

ساختار حال استمراری:

am / is / are + verb + ing

 

به جمله‌هایی که در این مکالمه با زمان "حال استمراری" هستند دقت کنید:

I am not finding your report.

گزارشت رو پیدا نمی‌کنم.

okay I am sending it again to you.

باشه، دارم دوباره برات می‌فرستم.


 you know we are receiving our salary.

می‌دونی، داریم حقوق‌هامون رو می‌گیریم.


well I am working.

خب من دارم کار می‌کنم.

 


 

زمان "حال استمراری" گاهی برای صحبت در مورد آینده و کارهایی که بعدا می‌خواهیم انجام بدیم نیز استفاده می‌شود.

 

به مثال‌های زیر توجه کنید:

I am going with Linda today.

من امروز با لیندا می‌رم.

maybe we're having lunch tomorrow.

شاید فردا با هم ناهار بخوریم.

I am seeing you in the next video with more examples.

 

همانطور که می‌بینید این جمله‌ها با ساختار "حال استمراری" هستند، در گرامر انگلیسی "present continuous as future" نامیده می‌شوند و شباهتشون با ساختار "to be going to" در این است که هر دو "آینده قصدی" هستند، ولی تفاوتشان در این است که ساختار "حال استمراری" وقتی استفاده می‌شه که زمان و یا مکان دقیقی برای انجام کار در نظر گرفته شده.