حال ساده - جملات منفی و سوالی

حال ساده - جملات منفی و سوالی


در درس قبل، نحوه ساختن جملات مثبت در زمان "حال ساده" را آموختیم. پیشنهاد می‌کنم قبل مطالعه این درس، به درس قبلی مراجعه کنید.

هم‌اکنون نحوه منفی و سوالی کردن جملات در زمان "حال ساده" را توضیح خواهیم داد.

 

برای این منظور از فعل‌های کمکی do و does استفاده می‌شود که فعل کمکی "does" برای فاعل‌های سوم شخص مفرد (she, he, it) استفاده می‌شود. برای منفی کردن جملات، فعل‌های کمکی don't, doesn't قبل از فعل اصلی جمله استفاده می‌گردد.

مثال:

don't play chess once a week.

من یک بار در هفته شطرنج بازی نمی‌کنم.

 

برای فاعل‌ سوم شخص مفرد:

She doesn't play chess once a week.

او یک بار در هفته شطرنج بازی نمی‌کند.

 

باید به خاطر داشته باشیم که در صورت وجود افعال کمکی در جمله، فعل اصلی جمله به صورت ساده می‌آید.

 

افعال کمکی برای سوالی کردن جملات نیز نیاز هستند. برای ساختن جملات سوالی، این ترتیب باید رعایت شود:

 افعال کمکی + فاعل + فعل اصلی به صورت ساده + مفعول (یا سایر موارد مورد نیاز در جمله).

 

مثال:

Do you work as a teacher?

آیا تو به عنوان معلم کار می‌کنی؟

 

می‌توانید ویدیوی کامل این درس را از لینک زیر تماشا کنیدcool

جمله‌سازی در زمان حال ساده