چرا باید شما را استخدام کنند؟

چرا باید شما را استخدام کنند؟


سؤال مطرح شده، در واقع سؤال دیگری است که از ویژگی‌های خوب و برجسته شما می‌پرسد. در پاسخ‌های بلند، دو پاسخ مربوط به یک شخص با تجربه و دیگری مربوط به یک شخص تازه فارغ‌التحصیل شده را آورده‌ایم.

 

پاسخ کوتاه

"I'm a perfect fit for this position. I have the experience and the traits you are looking for. On top of that, I'm a great team player that gets along with everyone."

"I should be hired because I'm efficient, smart, and friendly. I'm great at solving problems and love challenges. Most importantly, I'm dependable and reliable."

"There are two reasons I should be hired. First, my qualifications match your needs perfectly. Second, I'm excited and passionate about this industry and will always give 100%."

"You should hire me because I'm confident and I'll do the best job. I have a proven track record of success starting from high school until now. I'm responsible and smart.

This position requires someone that will work well without supervision. I know how to manage my time and organize my work well. So, I'm confident I'll be the best candidate for this position."

 

به عبارات کاربردی این مثال‌ها دقت کنید و سعی کنید آن‌ها را در مکالمات خود به کار ببرید:

I'm a perfect fit for this position…

On top of that, I'm a...

I should be hired because I'm...

I'm great at...

Most importantly, I'm...

There are two reasons I should be hired. First... Second...

You should hire me because I'm...

This position requires someone that…

I know how to...

I'll be the best candidate for this position.

 


hire

برای دیدن کاربرد hire در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

پاسخ بلند

"This position is for a quality assurance manager, I'm confident I'm the best person for this job because of my past experience. At ABC Software Company, I was in charge of a team that was responsible for the quality of three different applications. I have intimate knowledge of quality assurance, product support, and even some creative processes that will benefit a quality assurance team. I've built a team from scratch and fully understand the product development cycle. Finally, one of my traits is in developing and mentoring junior employees. I believe in transferring knowledge to everyone in the company and investing a little more effort into the people who work for me. So I strongly believe that I'll be the best candidate due to the combination of my experience, my managerial skills, and my desire to provide growth in employees."

 

مهمترین عبارات کاربردی این پاسخ بدین شرح است، سعی کنید که در موقعیت‌های مناسب، آن‌ها را در صحبت‌های خود به کار ببرید.

This position is for...

I'm the best person for this job because of…

I was in charge of a team that...

I have intimate knowledge of...

I've built a team from...

Finally, one of my traits is in...

I believe in...

I strongly believe that...

 

"The reason I applied for this position is because the qualifications matched my strengths perfectly. I'm good at juggling multiple tasks, I'm very detail oriented, and I organize my time very efficiently. But the truth is that many people have these traits. But if I were in your position, I would hire myself because of the passion I have for this industry, and my optimistic personality. My education background and my strengths show that I can do this job. But I want to make more of an impact than just doing my job. I don't want to blend in with the company, I would rather want my addition to improve it."

به عبارات کاربردی زیر دقت کنید:

The reason I applied for this position is...

If I were in your position, I would hire myself because of...

My education background and my strengths show that...

 

در پاسخ بلند اول، شخص سعی دارد با بیان مهارت‌ها و تجربیات خود، مصاحبه کننده را قانع کند. پاسخ بلند دوم، شخصی‌تر و البته خلاقانه‌تر است. مهمترین ویژگی شخص دوم، شور و هیجان اوست. داشتن هیجانات مثبت تاثیر خوبی بر روند امتحان یا مصاحبه می‌گذارد.