به نظر شما شکست چه معنایی می‌دهد؟

به نظر شما شکست چه معنایی می‌دهد؟


پاسخ به این سؤال تقریبا ساده است. معمولا این سؤال را می‌توان به دو شیوه پاسخ داد. اول اینکه شکست به معنای نرسیدن به هدف است و دومی به معنای نیاموختن از شکست است.

 

پاسخ کوتاه

"Failure is when I do not reach my goal."

"I think to fail at something is making a mistake and not learning anything from it."

"To me, failure means to have a goal and not do anything about it."

"I think failure is not reaching your potential. If you do not use the resources you have and the resources around you, that's failure because the work or goal could have been done better."

برای بیان شکست از دیدگاه خود می‌توانید از عبارات زیر استفاده کنید:

Failure is when...

I think to fail at something is...

To me, failure means to...

I think failure is...

 


failure

برای دیدن کاربرد failure در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

پاسخ بلند

"I think it's harder to fail than it is to succeed. The reason is, if you fail in a project, you can learn a valuable lesson from your mistake. Learning from the mistake will allow you to improve future projects, or to simply not repeat them. Just because I believe this, doesn't mean I believe it's acceptable to fail at a project, but just in case, I would try to learn everything I can... even when the end result wasn't that good. So, failure to me means making a mistake and having learned nothing from it."


اکثر افراد با این پاسخ موافقند و این پاسخ نشان می‌دهد که شما نهایت تلاش خود را می‌کنید که با شکست مواجه نشوید، اما اگر هم اینطور شد، از آن تجربه درسی خواهید آموخت.