چطور نقاط ضعف خود را بیان کنیم؟

چطور نقاط ضعف خود را بیان کنیم؟


در پاسخ به سؤال نقاط ضعف، شما باید در ارتباط با مواردی صحبت کنید که می‌توانند به شکل نقاط مثبت شما جلوه کنند یا اینکه به نقاط مثبت تبدیل شوند. در ادامه چند نمونه از اینگونه جواب‌ها را بیان خواهیم کرد. دقت کنید که هر کدام از این جواب‌ها را در جایگاهی مناسب به کار ببرید.

 

پاسخ کوتاه

"This might be bad, but in college I found that I procrastinated a lot. I realized this problem, and I'm working on it by finishing my work ahead of schedule."

فعل “procrastinate” به معنی "به تعویق انداختن" است.

عبارت “to finish works ahead of schedule” به معنی به پایان رساندن کارها جلوتر از برنامه‌ریزی است.

 


schedule

برای دیدن کاربرد schedule در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

"I feel my weakness is not being detail oriented enough. I'm a person that wants to accomplish as much as possible. I realized this hurts the quality and I'm currently working on finding a balance between quantity and quality."

برای صحبت کردن در مورد نقطه ضعف خود می‌توانید به این صورت شروع کنید:

I feel my weakness is...

I'm a person that wants to...

I'm currently working on...

 

"I feel my English ability is my weakest trait. I know this is only a temporary problem. I'm definitely studying hard to communicate more effectively."

در این جمله نیز عبارات دیگری برای هر چه غنی‌تر شدن صحبت‌های شما وجود دارد: 

I feel...

I know this is...

I'm definitely studying hard to...

برای بیان ویژگی‌های خود می‌توانید از واژه “trait” استفاده کنید.

استفاده از قیدهایی مانند effectively، صحبت‌های شما را حرفه‌ای‌تر جلوه می‌دهد.

 

"The weakest trait I struggled with was not asking for help. I always try to solve my own problems instead of asking a co-worker who might know the answer. This would save me more time and I would be more efficient. I'm working on knowing when it would be beneficial to ask for help."

حتما از عبارت‌های زیر در صحبت‌های خود استفاده کنید:

The weakest trait I struggled with...

I always try to...

I would be...

I'm working on...

 

پاسخ بلند

"I think my weakest trait is my impatience. Whenever I work in a team and a member is not performing up to my expectations, I can get impatient and annoyed. I understand if they are working hard and their portion is difficult, but sometimes a person can't do the assignment due to incompetence or laziness. A while back I would get frustrated and start complaining, but I realized that I can help out by explaining things to some people and encouraging lazy people by reminding them of deadlines. I know it's bad to be impatient, but I'm definitely working on it."

دقت کنید که فعل would در مورد کارهایی که در گذشته به صورت مرتب انجام می‌شده، استفاده می‌شود.

مثال:

I would get frustrated and start complaining.

فعل دو قسمتی “help out” به معنی "کمک کردن به دیگران" است.

سایر عبارت‌هایی که به غنی‌تر شدن صحبت‌های شما کمک می‌کنند:

I think my weakest trait is...

A while back I would...

I'm definitely working on...

 


definitely

برای دیدن کاربرد definitely در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

"I'm too detail oriented. I never want to leave anything out and I want everything to be perfect. This is bad because it slows down my work. Initially, I tried to work faster to compensate, but that only made me sloppy. So I decided to put more emphasis on priority and planning. By doing so, I'm hoping that I can make the proper decisions on what to work on and what to intentionally leave out."

ازعبارت‌های زیر نیز می‌توانید مشابه مثال بالا در صحبت‌های خود استفاده کنید:

I'm too...

I never want to...

I want everything to be...

This is bad because...

I decided to put more emphasis on...

I'm hoping that I can make the proper decisions on...

توجه داشته باشید که فعل دو قسمتی “leave out” به معنی از قلم انداختن چیزی است.

استفاده از قیودی مانند initially و intentionally صحبت‌های شما را حرفه‌ای‌تر جلوه می‌دهد.