چطور در مورد نقاط قوت خود صحبت کنیم؟

چطور در مورد نقاط قوت خود صحبت کنیم؟


این سؤال می‌تواند یکی از سؤال‌های متداول در هر مصاحبه‌ای باشد و یا اینکه با توجه به شرایط، خودتان تصمیم بگیرید که در مورد نقاط قوتتان صحبت کنید. ممتحن می‌خواهد بداند که شما در مورد خودتان چگونه فکر می‌کنید. این سؤال را مطابق شرایط امتحان و توانایی‌های تحصیلی و شغلی خود پاسخ دهید. به نمونه‌های زیر توجه نمایید:

 

پاسخ کوتاه

"I believe my strongest trait is my attention to detail. This trait has helped me tremendously in this field of work."

هنگامی که می‌خواهید در مورد ویژگی‌های خود صحبت کنید، می‌توانید از واژه “trait” استفاده نمایید.

به یاد داشته باشید که استفاده از قیدها و صفات، صحبت شما را حرفه‌ای‌تر جلوه می‌دهد. در پاسخ کوتاه بالا به کاربرد قید “tremendously” دقت کنید.

 


tremendously

برای دیدن کاربرد tremendously در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

"I've always been a great team player. I'm good at keeping a team together and producing quality work in a team environment."

هنگام بر شمردن نقاط قوت خود، می‌توانید از جمله‌های زیر استفاده کنید:

I’ve always been a great…

I’m good at…

 

"After having worked for a couple of years, I realized my strength is accomplishing a large amount of work within a short period of time. I get things done on time and my manager always appreciated it."

بیان نقطه قوت به این صورت نیز ممکن است:

My strength is…

اما به یاد داشته باشید که تکرار کلمات داخل سؤال، کاری حرفه‌ای نیست، پس تا جایی که ممکن است از بازگویی کلمات داخل سؤال بپرهیزید و سعی کنید مترادف‌های آن‌ها را به کار ببرید.

"My strongest trait is in customer service. I listen and pay close attention to my customer's needs and I make sure they are more than satisfied."

در جمله بالا به کاربرد “...My strongest trait is” دقت کنید. پاسخ بالا از دو جمله تشکیل شده، شما در جمله اول نقطه قوت خود را بیان کرده‌اید و در جمله دوم جزئیات بیشتری ارائه می‌دهید.

 


strengths

برای دیدن کاربرد strengths در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

پاسخ بلند

فرض کنید که می‌خواهید برای شغل مدیریت مصاحبه کنید، طبیعی است که باید نقاط قوتی از خود را که با شغل مدیریت ارتباط دارد، عنوان کنید.

"A couple strengths I have are planning and execution, and working with people. I've always been very good at planning and detailing all the steps. Even in college, I would spend time organizing my week and planning a strategy to tackle each class or assignment. Executing a plan has always come easy for me as well. I believe it's due to proper planning. I also work with people very well in a way where I use the strengths of each individual in a team to produce the best results. Because of my easy going personality, I've been told by my directs that it's easy to approach me."

شما نیز در صحبت‌های خود از این عبارات بهره ببرید:

A couple strengths I have are...

I've always been very good at...

....has always come easy for me as well

I also...

Because of my... I've been told by...

 

اگر برای موقعیت شغلی حسابداری، مصاحبه می‌کنید، باید خصوصیاتی را ذکر کنید که یک حسابدار خوب داراست:

"I'm very detail oriented, good at managing time, and very honest. I always incorporate managing time and being detailed together. By nature I've been detail oriented, and that resulted in taking too much time on a particular task. After incorporating time management into the mix, I found that my work and efficiency increased dramatically. I plan better and produce higher quality work in a time constraint environment. Finally, I'm a very honest person. When I was working as a valet attendant during college, a lady gave me a twenty dollar bill to pay for the three dollar fee. She almost drove off the lot, but I stopped her and said here is your change. My co-workers said I should have considered the change as tip, but I know what I did was honest and right. You can fool other people, but you can't fool yourself. That's what I believe."

برای حرفه‌ای صحبت کردن از عبارات زیر استفاده کنید:

I'm very...

I'm good at...

By nature I've been...

در مثال بالا، شخص برای اثبات صداقت خود، مثالی می‌آورد؛ استفاده از مثال‌ها در میان صحبت‌ها، بیانات شما را ملموس‌تر خواهد کرد.

استفاده از قیدهایی مانند dramatically در جملات توصیه می‌شود.

عبارت “time constraint” به معنی محدودیت زمانی است.