چطور خود را معرفی کنیم؟

چطور خود را معرفی کنیم؟


در تمام مصاحبه‌ها و همچنین در اولین قسمت آزمون اسپیکینگ آیلتس، ممتحن معمولا از شما سؤالات آشنایی در مورد تحصیلات، شغل، خانواده و علایق شما می‌پرسد، قصد داریم با بیان مثال‌هایی روند معرفی را برای شما آسان و لذت‌بخش کنیم. به یاد داشته باشید که اضافه کردن توصیفات بیشتر در پاسخ سؤالات برای شما افزایش امتیاز را به دنبال خواهد داشت.

شما باید با واضح و سازمان یافته صحبت کردن، از شانس خود برای نشان دادن مهارت‌های زبانی بهترین استفاده را ببرید. هنگامی که خود را معرفی می‌کنید، با لحنی دوستانه صحبت کنید. به نمونه‌های زیر دقت کنید:

 

پاسخ کوتاه

"I attended MIT where I majored in Electrical Engineering. My hobbies include basketball, reading novels, and hiking."

فعل “attend” فعلی است که در مواقع رسمی به کار می‌رود و یکی از معانی آن، رفتن مرتب به محل تحصیل است.

فعل دو قسمتی “major in” به معنی تحصیل رشته‌ای در دانشگاه است.

هنگامی که می‌خواهید سرگرمی‌های خود را برشمارید، می‌توانید از جمله “...My hobbies include” استفاده کنید.

 

"I grew up in Korea and studied accounting. I worked at an accounting firm for two years and I enjoy bicycling and jogging."

هنگامی که می‌خواهید بگویید که در کدام شهر یا کشور بزرگ شده‌اید، می‌توانید از جمله “...I grew up in” استفاده کنید.

برای بیان محل کار خود می‌توانید از جمله “...I work at” استفاده کنید.

 

"I’m an easy going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of people and I like to always challenge myself to improve at everything I do."

صفت “easy going” برای کسانی استفاده می‌شود که با مسائل به سادگی برخورد می‌کنند.

هنگامی که می‌خواهید لذت بردن از انجام کاری را بیان کنید، از عبارت “enjoy doing something” استفاده کنید، در مثال بالا به جمله “...I enjoy being around” دقت کنید.

عبارت “challenge myself” زمانی استفاده می‌شود که شما خود را با قرار دادن در موقعیتی، آزمایش می‌کنید.

 


challenge

برای دیدن کاربرد challenge در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

"I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets, and in my spare time, I like to relax and read the newspaper."

ترکیب “take on a challenge” به معنی پذیرفتن یک امتحان/ رقابت است. استفاده از ترکیبات در آزمون اسپیکینگ آیلتس امتیاز شما را افزایش می‌دهد.

عبارت “spare time” به معنی وقت اضافه است.

 

"I’ve always liked being balanced. When I work, I want to work hard. And outside of work, I like to engage in my personal activities such as golfing and fishing."

صفت “balanced” به معنی "متعادل" است.

فعل “engage” که گاهی با حرف اضافه “in” به کار می‌رود، به معنی انجام دادن یا درگیر شدن در انجام کاری است.

 


engage

برای دیدن کاربرد engage در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

پاسخ بلند

"I went to the University of Washington and majored in English Literature. I went to graduate school because I really enjoyed learning. Afterwards, I started my career at Boeing as a web content editor. I’ve been there for 3 years now. Although my emphasis is in writing, I like numbers. I think solving logic problems and riddles are quite fun. I also enjoy jogging, reading, and watching movies."

فعل دو قسمتی “major in” به معنی تحصیل رشته‌ای در دانشگاه است.

عبارت “graduate school” به دانشگاه‌های مربوط به تحصیلات تکمیلی گفته می‌شود.

قید “afterwards” زمانی به کار می‌رود که می‌خواهیم وقوع اتفاق یا انجام کاری پس از اتفاق یا کاری دیگر را بیان کنیم.

واژه “emphasis” به معنی تاکید است.

واژه “riddle” به معنی معما است.

 

برای بیان سابقه شغلی خود می‌توانید از این جمله استفاده کنید: ”...I started my career at…as a”، به مثال زیر دقت کنید:

I started my career at Boeing as a web content editor”

 

دقت کنید که برای بیان کاری که در گذشته شروع کرده‌اید و همچنان ادامه دارد، از زمان ماضی نقلی استفاده کنید. مانند:

I’ve been there for 3 years now.”

 

به کاربرد عبارت “enjoy doing something” دقت کنید:

I also enjoy jogging, reading and watching movies.

 

برای نحوه معرفی، هیچ روند درست یا نادرستی وجود ندارد، بلکه مهمترین نکته این است که شما بتوانید پیام را منتقل کنید. مثال بالا نمونه معرفی یک شخص را نشان می‌دهد. داوطلب پاسخش را از موضوع تحصیلات شروع کرده و سپس در مورد شغل  و نهایتا در مورد علایق شخصی‌اش صحبت می‌کند.