اگر می‌توانستید یک چیز را در مورد شخصیت خود تغییر دهید، آن چه بود و چرا؟

اگر می‌توانستید یک چیز را در مورد شخصیت خود تغییر دهید، آن چه بود و چرا؟


این سؤال در واقع شکل دیگر از سؤالی است که در مورد نقاط ضعف پرسیده شد و در درس‌های قبل بررسی کردیم. برای پاسخ به این سؤال، به شخصی که به او احترام می‌گذارید و همچنین بهترین ویژگی او فکر کنید. در پاسخ بلند درس امروز، در مورد مدیری صحبت خواهیم کرد که بسیار صبور است و همه چیز را با دقت بالا توضیح می‌دهد؛ اما پیش از آن نگاهی به چند پاسخ کوتاه می‌اندازیم:

 

پاسخ کوتاه

"I get easily frustrated at people who don't work very hard. But I know people have different work styles and different work habits. So if I could change something, I would like to be more understanding."

همانطور که می‌دانید، بیان جزئیات هر چه بیشتر در پاسخ سؤالات برای شرکت‌کنندگان در آزمون اسپیکینگ افزایش امتیاز را به همراه خواهد داشت، برای افزودن جزئیات هر چه بیشتر، از عبارت‌های زیر استفاده کنید:

I get easily...

I get easily frustrated at people who...

I know people have...

If I could change something, I would like to...

 

"I have high expectations and I have these expectations on others. I think if I was more understanding, I could help other workers improve instead of being disappointed."

به عبارت کاربردی این مثال دقت کنید:

I think if I was more..., I could...

 


expectation

برای دیدن کاربرد expectation در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

"I would like to be more of a risk taker. I always do my work and complete it at an exceptional level, but sometimes taking a risk can make the work even better. I'm working on this by thinking the issue through and weighing the pros and cons."

عبارات کاربردی این مثال بدین شرح است:

I would like to be...

I'm working on this by...

 

"I would like to be more of an extrovert. I'm a little quiet and a little closer to the introvert side. I would like to change this because I would appear more friendly."

به عبارات زیر دقت کنید؛ توصیه ما به شما استفاده از آن‌هاست:

I would like to be more of...

I'm a little...

I would like to change this because...

 

پاسخ بلند

"I wish I was more patient with people. I remember a manager I had a couple of years ago. He was very patient with everyone. Even workers that were not that smart and failed to understand a concept to perform the job. I remember thinking how can this person who can't understand this concept continue to work here. My manager took a different approach. He was understanding of this worker and explained the concept in a different way. He even explained how to view problems from a different perspective. That helped this worker and in time that worker became a strong contributor. So if I could change one thing about me, I would like to be more patient and understanding. I'm taking the steps to change for the better by remembering the actions of my past manager whenever I'm in a similar situation."

به عبارات مهم و کاربردی این پاسخ بلند دقت کنید:

I wish I was more...

He even explained how to...

If I could change one thing about me, I would like to be...

I'm taking the steps to change for the better by...

دقت داشته باشید که حرف اضافه “with” با صفت “patient” به کار می‌رود.

این پاسخ کمی طولانی است، اما اگر بتوانید به راحتی صحبت کنید، پاسخ‌هایی مانند این توانایی شما در برقراری ارتباط را نشان می‌دهد. محتوای پاسخ با توجه به صورت سؤال بیان شده، به این صورت که شخص در مورد عدم صبوری خود صحبت می‌کند و با بیان مثالی اشاره می‌کند که در حال بهبود بخشیدن این نقطه ضعف خود است.