آیا هنگامی که تحت فشار هستید، می‌توانید به خوبی کار کنید؟

آیا هنگامی که تحت فشار هستید، می‌توانید به خوبی کار کنید؟


نحوه پاسخگویی به سؤال: آیا هنگامی که تحت فشار هستید، می‌توانید به خوبی کار کنید؟

در بسیاری از موارد بهترین پاسخ به این سؤال، بله است. چرا که خوب کار کردن در این شرایط ویژگی خوبی محسوب می‌شود. اگر پاسخ دهید که شما به هر حال خوب کار می‌کنید و فرقی نمی‌کند که شما تحت فشار باشید یا نباشید، ممتحن بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اگرچه بهتر است که فواید برخورداری از این ویژگی را نیز برشمرید.

به نمونه پاسخ‌های زیر دقت کنید:

 

پاسخ کوتاه

"I work well under pressure because I use the pressure to help me work more efficiently."

"I enjoy working under pressure because I believe it helps me grow. In my previous experience, I always worked well during deadlines, and I always learned how to work more efficiently afterwards."

"I work well under pressure because I don't panic. I maintain self control and work as efficiently as possible. In all my experiences, I did well and I always enjoyed the experience."

به عبارات کاربردی این مثال‌ها دقت کنید و سعی کنید آن‌ها را در مکالمات خود به کار ببرید:

I work well under pressure because…

I enjoy working under pressure because I believe...

In my previous experience…

I always learned how to…

In all my experiences…

 


pressure

برای دیدن کاربرد pressure در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

پاسخ بلند

"To tell you the truth, I think I work the same if there's pressure or if there's no pressure. I try and take out negative emotional factors and work hard regardless of down time or busy time. I always prioritize and organize my work, and from there, work efficiently. If the situation involved pressure due to a lack of time, then the only difference in my work would be the extra time I would need to put in to meet the deadline on time. Since I believe my normal work is great work, then I suppose I work well under pressure."

مهمترین عبارات کاربردی این پاسخ بدین شرح است:

To tell you the truth...

I try and take out negative emotional factors…

فعل دو قسمتی “take out” به معنی از بین بردن است.

I always prioritize and organize my work…

I suppose...

اولین پاسخ بلند این درس، پاسخ خوبی است، چرا که متفاوت از سایر پاسخ‌هاست. اما اگر این پاسخ را نمی‌پسندید، می‌توانید از نمونه بعدی استفاده کنید:

"I have a couple of friends who hate working under pressure. I don't know if it's odd, but I really enjoy working under pressure. I use the feelings of pressure as a tool to motivate me to work harder and more efficiently. In my last job, I remember we had a project to complete in 4 days where it usually took 10 days. There was a lot of panic by some team members, but I ensured everyone that if we concentrate on the task and work real hard, we can complete the project. It took a lot of overtime, and the last day we were in the office until two AM, but we managed to finish. It was hard work, but I really enjoyed that experience."

ممکن است که شما قبلا این شرایط را تجربه نکرده باشید، اما اگر می‌خواهید چنین پاسخی دهید خود را برای سایر سؤال‌هایی که احتمالا در مورد این داستان از شما پرسیده خواهد شد، باشید.

به عبارات کاربردی زیر دقت کنید:

I use the feelings of pressure as a tool to...

I ensured everyone that...

به کاربرد حرف اضافه “on” با فعل “concentrate” دقت کنید.

به کاربرد کلمه “overtime” دقت کنید، این کلمه به معنی "اضافه‌کاری" است.