مکالمه روان انگلیسی در مورد سرگرمی‌های مورد علاقه

مکالمه روان انگلیسی در مورد سرگرمی‌های مورد علاقه


موضوع سرگرمی‌ها نیز مشابه موضوع علایق است. در این جلسه تمرکز روی سرگرمی‌هاست.
سؤالاتی که می‌توانید در این زمینه بپرسید:


"What are your hobbies?"
"What do you do in your spare time?"
"What do you like to do?"
"What do you like to do for fun?"
"If you had extra time, what would you do with it?"


نکات مهم:
عبارت “spare time” به معنی اوقات فراغت است.
عبارت “for fun” به معنی "لذت بردن" است؛ بنابراین سؤال “What do you like to do for fun?” به این صورت معنی می‌شود: "شما برای لذت بردن از اوقات فراغت چه کارهایی انجام می‌دهید؟"
دقت کنید که با تغییر برخی کلمات می‌توان سؤالات بیشتری پرسید؛ اما هدف ما این است که متداول‌ترین کلمات و عبارات را آموزش دهیم:
پاسخ‌های ممکن به سؤالات مطرح شده:


"My hobbies consist of golfing, reading novels, and watching movies."
"I like to play computer games in my free time."
"If I'm not working, then I'm busy chatting with people on the Internet."
"During my spare time, I like to cook."
"I like to read magazines."
"In the summer I play golf, and in the winter, I go skiing."
"I love every type of sports."


نکات مهم:
فعل دو قسمتی “consist of” به معنی "شامل چیزی بودن است".
واژه “internet” با حرف اضافه “on” به کار می‌رود.


**********


مثال‌هایی که می‌توانید با استفاده از آن‌ها جملات خود را بسط دهید:


"I need to find a hobby. I have nothing to do all day."
"Maybe you wouldn't be so lonely if you had a hobby."
"Hobbies are great because it allows you to do what you enjoy."
"Although I have many hobbies, I wish I had more time to do more."
"I love to go snowboarding. It's exhilarating."
"I would go skiing more often, but it takes such a long time to go up to the mountains."
"I wish golfing wasn't so expensive. I would golf almost everyday if I could afford it."


نکات مهم:
عبارت “all day” به معنی "تمام طول روز" است.
صفت “exhilarating” به معنی هیجان‌انگیز است.
قید “more often” برای کاری استفاده می‌شود که اغلب اوقات انجام می‌شود.
فعل “afford” به معنی توانایی انجام کاری است.