Small Talk - Meeting People

Small Talk - Meeting People


هدف: تمرین مکالمه‌های کوتاه
در برخی از مواقع، پس از سلام و احوالپرسی‌های معمول، می‌توانید با صحبت کردن در مورد آب و هوا، مکالمه را زنده نگه دارید. به مثال زیر توجه کنید:


One: "Hi Mary."
Two: "Oh, hi."
One: "How are you doing?"
Two: "I'm doing alright. How about you?"
One: "Not too bad. The weather is great isn't it?"
Two: "Yes. It's absolutely beautiful today."
One: "I wish it was like this more frequently."
Two: "Me too."
One: "So where are you going now?"
Two: "I'm going to meet a friend of mine at the department store."
One: "Going to do a little shopping?"
Two: "Yeah, I have to buy some presents for my parents."
One: "What's the occasion?"
Two: "It's their anniversary."
One: "That's great. Well, you better get going. You don't want to be late."
Two: "I'll see you next time."
One: "Sure. Bye."


نکات مهم:
برای پرسیدن مناسبت یک هدیه، می‌توانید از جمله  “What’s the occasion?” استفاده نمایید.


*********


مثال زیر در مورد زمانی است که کسی را برای اولین بار ملاقات می‌کنید، این نوع از مکالمه بسیار ساده است، به این دلیل که هر زمان که بخواهید می‌توانید با یک خداحافظی مکالمه را به پایان برسانید. اما در بعضی مواقع مانند مصاحبه شما نمی‌توانید مکالمه را به اختیار خودتان به پایان برسانید. در درس‌های آینده، یک درس را به مصاحبه‌ها اختصاص خواهیم داد.
گاهی اوقات باید در مورد مسائل کلی صحبت کنید، مانند مثال زیر:


Them: "Hi. My name is Josh. It's a pleasure to meet you."
You: "Hi Josh. I'm glad to be here."
Them: "Did you have any problems finding this place?"
You: "I didn't have any problems. I found directions on the internet so it was pretty easy to find. However, the traffic was not that great."
Them: "Traffic is never good around here."
You: "I agree. It would be great if there was a train or a subway line that went through here."
Them: "That would be so great. I would definitely take the train if they had it."
You: "Trains are great because you can read a book or get a little rest instead of having to fight the traffic."
Them: "Very true. Well, let me begin by telling you about our company..."


صحبت از ترافیک در یک جمع، موضوع مناسبی است. شرکت کردن شما در بحث‌های کلی نشانگر آن است که شما به راحتی قادر به برقراری ارتباط و صحبت کردن هستید. البته دقت کنید که در چنین موقعیتی، مجبور نیستید مداوم صحبت کنید، حتی اگر در مورد موضوع اطلاعاتی ندارید، می‌توانید سکوت کنید.


نکات مهم:
دقت کنید که بعد از حروف اضافه، افعال همراه با “ing” به کار می‌روند، مانند آخرین جمله این مثال: “let me begin by telling you…