نمونه مکالمه انگلیسی در مورد علایق

نمونه مکالمه انگلیسی در مورد علایق


در این برنامه آموزشی، تمرینی پیشنهاد شده که به کمک آن می‌توانید با سرعت یک شخص بومی سخن بگویید:
ابتدا چند بار با دقت به مکالمه‌ها گوش دهید. پس از اینکه به طور کامل متوجه تمام جملات شدید، یک بار در جایگاه شخص A و بار دیگر در جایگاه شخص B با فایل صوتی گفتگو کنید. با کلیک روی دکمه Person A، شما فقط جملات Person B را خواهید شنید تا با ادای جملات Person A، سرعت خود را بالا ببرید. با کلیک بر روی دکمه Person B، جملات Person B را تمرین کنید. در صورتی که مکث بین جملات برایتان کافی نیست، از دکمه pause استفاده کنید. با اینگونه تمرین‌ها پس از مدتی قادر خواهید بود با سرعت افراد انگلیسی زبان، انگلیسی صحبت کنید.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What are you doing tomorrow?"
B: "I'm going to stay home and watch a video."
A: "What are you going to watch?"
B: "I rented Last of the Mohican. Have you seen it?"
A: "That was one of my favorite movies. You will not be disappointed."

 

**********

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What's your favorite food?"
B: "I like Chinese food the most."
A: "Have you been to the Chinese restaurant on 44th street?"
B: "No I haven't. Is it any good?"
A: "It's my favorite Chinese restaurant. I believe you will like it."
B: "That sounds great. Let's go."

نکات مهم:
عبارت “the most” در انتهای جملات یعنی "بیشتر از همه".

**********


3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Jack. How were your classes this semester?"
B: "They were not too bad. I really digged (liked) my poli-science class."
A: "Would you consider it your favorite class?"
B: "I don't know if I would call it my favorite, but it ranks up there."
A: "What class was your favorite then?"
B: "I took a business communication class last year and it was terrific."
A: "I never took that yet. If that was your favorite, I think I will check it out."

نکات مهم:
صفت “terrific” به معنی  خیلی خوب است.
فعل دو قسمتی “check out” به معنی کسب اطلاعات در مورد چیزی است.