تعطیلات تابستانی دوران دانشگاه

تعطیلات تابستانی دوران دانشگاه


هدف: امروز می‌خواهیم نحوه پاسخگویی به سؤال‌های زیر را بررسی کنیم:

در طول دوران دانشگاه، تعطیلات تابستانی خود را چگونه می‌گذراندید؟
شاید شما در طول تابستان‌های تحصیلی، کارآموز بوده‌اید یا اینکه مشغول یادگیری مهارتی جدید بوده‌اید، اینگونه پاسخ‌ها همراه با توضیح جزئیات پاسخ‌های خوبی هستند. یادتان باشد که هیچ‌گاه نگویید که در تابستان وقت خود را تلف کردید و کار مفیدی انجام ندادید.

به نمونه پاسخ‌های زیر در این زمینه دقت کنید:

"My last two summers of college, I did an intern for a consulting firm. I gained experience working on office solutions for large companies."

"I have a strong interest in traveling, so I used my summer to travel. I went to Europe, Australia, Brazil, and China."

"Every summer, I took extra English classes. I also took some drawing classes because it's one of my hobbies. So I spent my summers learning more things."

"My first two summers, I had to work to save money for tuition. But after saving enough money, I had a free summer. I actually ended up taking some computer classes to prepare myself for the business world. These days it's a requirement to know computers, so I prepared for that."

به عبارات کاربردی این مثال‌ها دقت کنید، آن‌ها را تمرین کرده و سعی کنید در مکالمات خود به کار ببرید:

My last two summers of college, I did…

I gained experience…

I have a strong interest in…

I used my summer to…

Every summer, I took … classes.

So I spent my summers learning…

My first two summers, I had to…

After saving enough money…

I actually ended up…

These days it's a requirement to know…