مکالمه روان انگلیسی در دانشگاه

مکالمه روان انگلیسی در دانشگاه


هدف: صحبت کردن در مورد مسائل مربوط به مدرسه و دانشگاه


"What high school did you attend?"


قبل از اینکه به این سؤال پاسخ دهیم، به خاطر داشته باشید که این سؤال معمولا از یک خارجی پرسیده نمی‌شود. چرا که آنها فکر می‌کنند که شما در مورد دبیرستان مورد نظر چیزی نمی‌دانید. با این حال بهتر است نحوه پاسخگویی به این سؤال را بدانید؛ به مثال‌های زیر توجه کنید:


"I went to Lynnwood High."
"Lynnwood High."
"I went to a high school in San Francisco."
"A high school in Olympia."

"What are you going to major in?"
"I haven't decided, but I'm leaning towards biology."
"I'm thinking about majoring in psychology."


نکات مهم:
فعل دو قسمتی “major in” به معنی تحصیل در رشته‌ای خاص در دانشگاه است.
اصطلاح “lean towards” به معنی علاقه داشتن به چیزی است.


***********


دانشگاه‌ها در آمریکا کمی متفاوت هستند؛ به این معنی که دانشجویان تا سال سوم رشته خود را انتخاب نمی‌کنند. آن‌ها معمولا در سال سوم برای یک رشته درخواست می‌دهند و اگر قبول شدند رشته‌شان مشخص می‌شود و در غیر اینصورت باید رشته دیگری را انتخاب کنند؛ یا اینکه باید یک ترم یا یک سال دیگر را بگذرانند تا بتوانند رشته خود را انتخاب کنند. این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از دانشجویان پس از چهار سال فارغ‌اتحصیل نمی‌شوند و مشکل اصلی این است که آن‌ها نمی‌دانند چه رشته‌ای را انتخاب کنند.


"How many credits are you taking?"
"I'm taking eighteen credits this quarter."
"I'm only taking 10 credits this semester."
"I'm taking 20 credits this semester."

"What classes are you taking?"
"I'm taking chemistry 135, math 231, and English 101."
"This quarter I'm taking Intro to Sociology, Basics of Music Composition, and Spanish 101."

"What year are you?"
"I'm a junior."
"I'm a freshman."
"I'm a fourth year junior."
"I'm a fifth year senior."


نکات مهم:
واژه “quarter” به معنی یک فصل تحصیلی در مدرسه یا دانشگاه است.
واژه “credit” به معنی واحدهای گذرانده شده در دانشگاه است.
به دانشجویان سال اول “Freshman”، به دانشجویان سال دوم، “sophomore”، به دانشجویان سال سوم، “junior” و به دانشجویان سال چهارم، “senior” گفته می‌شود.
بعد از مثال‌های بالا حتما در این فکر هستید که یک junior چگونه می‌تواند سال چهارم باشد یا اینکه یک senior چگونه می‌تواند سال پنجم باشد! اما نکته این است که این القاب به تعداد واحدهای گذرانده شده بستگی دارد؛ بنابراین یک “fourth year junior” دانشجویی است که 4 سال است در دانشگاه مشغول تحصیل است؛ ولی به اندازه یک junior واحد درسی گذرانده است.