مکالمه روان انگلیسی در دانشگاه (ملاقات دانش‌آموزان جدید)

مکالمه روان انگلیسی در دانشگاه (ملاقات دانش‌آموزان جدید)


هدف: همانطور که می‌دانید، مدرسه و دانشگاه بخش‌های مهمی از زندگی هستند؛ بنابراین این درس و چند درس بعدی را به موضوعات مربوط به مدرسه و دانشگاه اختصاص داده‌ایم:
دو درس مربوط به کلاس‌ها خواهد بود و بقیه مربوط به سایر اوقاتی که با دوستان سپری می‌کنید (مانند مهمانی‌ها). قبل از اینکه چیزهایی در مورد کلاس‌ها و امتحان‌ها بیاموزیم، بهتر است چندین عبارت کلی را بررسی نماییم:
معمولا در محیط‌های مدرسه و دانشگاه دوستان جدیدی را ملاقات می‌کنید که برای صحبت کردن با آن‌ها می‌توانید از درس‌های جلسات قبل استفاده کنید؛ با این حال امروز چندین عبارت کاربردی جدید را به شما می‌آموزیم:


"Where are you from?"
"What high school did you attend?"
"What are you going to major in?"
"What are you majoring in?"
"How many credits are you taking this semester?"
"What classes are you taking?"
"What year are you?"
"What is an easy class to take?"
"Where is the best place to hang out?"
"Are you in the dormitory?"
"Where do you live?"
"Why did you decide to come to this school?"
"What made you choose Berkeley?"


نکات مهم:
فعل “attend” به معنی "حضور پیدا کردن" است.
فعل دو قسمتی “major in” به معنی تحصیل در یک رشته‌‌ی تحصیلی در یک دانشگاه است.
فعل دو قسمتی “hang out” به معنی وقت گذراندن با دوستان است.
واژه “dormitory” به معنی "خوابگاه" است.


به نحوه پاسخ دادن به یکی از این سؤالات دقت کنید:


"Where are you from?"
"I'm from Seattle, Washington."
"I'm an exchange student from Seoul, Korea."
"I'm from Dublin, Ohio."
"I'm from Southern California."

نکته مهم:
عبارت “exchange student” به معنی "دانشجوی انتقالی" است.