مکالمه روان انگلیسی (نمرات دانشگاهی)

مکالمه روان انگلیسی (نمرات دانشگاهی)


هدف: نحوه صحبت کردن در مورد نمرات 
صحبت کردن در مورد نمرات و وضعیت تحصیلی بستگی به شخصیت افراد دارد. برخی از دانشجویان علاقه‌ای به صحبت در مورد نمره‌هایشان ندارند و برخی دیگر به راحتی در مورد نمره‌هایشان حرف می‌زنند.
نحوه نمره دادن بستگی به مدرسه دارد. سیستم سطح‌بندی می‌تواند به شکل نمره‌ای و یا با استفاده از حروف باشد.  این دو سیستم با یکدیگر تفاوت دارند؛ برای مثال در سیستم حروفی، نمره 5/3 وجود ندارد. مثلا B+ معادل 3/3  و A- معادل 7/3  است. در صورتی که در سیستم نمره‌ای تنوع بیشتر است و نمره‌ها می‌توانند 4/3، 5/3 و 6/3 باشند.


مثال‌هایی از نحوه پرسیدن نمرات:


"What did you get in English?" 
"What grade did you get in English?"
"I can't believe I got a 3.1 in biology. What did you get?"
"How was your GPA this semester?" 
"How were your grades this quarter?"
"Did you do well this semester?"
"Did you screw up your grades this semester?"
"What was the lowest grade you ever got?"
"What is your overall GPA?"
"How are your grades?"


پاسخ‌های ممکن:


"In English, I got a B+."
"I got a 2.9 in English."
"I did similar to you."
"I got a 3.4 this semester."
"If I didn't get the C+ in Biology, my GPA would have been awesome this semester."
"My grades were ok."
"I did average this quarter."
"My accum is 3.6 right now. I really want to get over 3.75."
"My overall GPA is 2.94. I need to get a 3.4 next semester to bring my GPA above 3.0."
"My GPA sucks."


به دو جمله زیر دقت کنید؛ جمله اول اگرچه از لحاظ گرامری درست نیست؛ ولی در محاوره استفاده می‌شود. اگر بخواهید جمله شما از نظر گرامری نیز درست باشد، باید از جمله دوم استفاده کنید.


"I did pretty good this semester."
"I did pretty well this semester."
 


نکات مهم:
واژه “GPA” مخفف “Grade Point Average” و به معنی معدل است.
فعل دو قسمتی “screw up” به معنی خراب کردن چیزی است.
یکی از معانی عبارت “get over” با موفقیت به پایان رساندن کاری است.
اصطلاح “something sucks” زمانی کاربرد دارد که می‌خواهید نارضایتی خود از کاری را بیان کنید.