مکالمه روان انگلیسی در دانشگاه (کلاس‌های دانشگاه)

مکالمه روان انگلیسی در دانشگاه (کلاس‌های دانشگاه)


هدف: در این درس می‌خواهیم لغات و اصطلاحات مورد نیاز شما برای صحبت با همکلاسی‌هایتان در مورد کلاس‌ها، مدرسه و دانشگاه را به شما آموزش دهیم:


موضوعات مربوط به درس و دانشگاه را به چند دسته تقسیم می‌کنیم:
ثبت نام در کلاس‌ها
سطح‌بندی کلاس‌ها
اساتید و برنامه‌های آموزشی
انصراف از تحصیل
امروز در مورد ثبت نام در کلاس‌ها صحبت می‌کنیم:


پرسش‌ها:


"Did you register yet?"
"When do you register for classes?"
"When does registration start for next semester?"
"How do you register for classes?"
"Where is the registration office?"

"What classes are you registering for?"
"What classes are you going to take?"
"What classes do you want to take?"

پاسخ‌ها:


"I haven't registered yet."
"I register next Tuesday."
"Registration starts 4 weeks before the next semester."
"You register on-line. Go to the website, and click on register."
"The registration office is in Schmidt Hall. That's right across the street from the statue."
"I'm not worried about getting into psychology 101, but I think the physics class will be full by the time I register."
"If all things go well, I plan on registering for English composition, chemistry, and calculus."
"I really want to take computer programming, but I'll have to see if it is full or not."


سایر مثال‌ها در مورد ثبت نام:


"I hate registering for classes. All the classes I want to take are always full."
"Being a sophomore sucks because we register last."
"Seniors have the first pick so registering is easy for them."
"If I get all the classes I want to take, I'll be so happy."
"Registration was great this time. I got all the classes I wanted."
"Registering for classes is such a big headache."


نکات مهم:
صفت “worried” با حرف اضافه “about” به کار می‌رود.
اصطلاح “get into” به معنی ورود به یک دانشگاه یا یک رشته است.
عبارت “If all things go well” یعنی "اگر همه چیز خوب پیش رود..."
واژه “pick” به معنی "حق انتخاب" است.