Joining a gym

Joining a gym


در یک باشگاه ورزشی، ورزش‌های مختلفی می‌توان انجام داد. برای مثال در باشگاه می‌توان وزنه برداشت، از دستگاه‌هایی مانند تردمیل، دوچرخه مکانیکی و... استفاده نمود. علاوه بر این بسیار متداول است که آقایان در باشگاه دور هم جمع می‌شوند و در مورد وزنه‌های مختلف صحبت می‌کنند. خانم‌ها نیز در باشگاه در مورد بهترین روش‌های کم کردن وزن صحبت می‌کنند. در این درس می‌خواهیم در مورد نحوه صحبت کردن در مورد ورزش در باشگاه صحبت کنیم.
بلند کردن وزنه (Lifting weights)
کسانی را که به صورت حرفه‌ای در باشگاه وزنه‌برداری می‌کنند، بدنساز می‌نامند. اما از آنجایی که تمامی کسانی که به باشگاه می‌روند؛ حرفه‌ای نیستند، تمرکز این درس روی ورزشکارهای معمولی‌تر است.
هنگامی که ورزشکار درشتی را در باشگاه می‌بینید، می‌توانید اینگونه از او سؤال کنید:


"Have you been lifting?"


دقت کنید که نیاز نیست حتما عبارت “lifting weights” را به صورت کامل ادا کنید؛ بلکه “lifting” به تنهایی مفهوم را می‌رساند.


"You got big man."
"How long have you been lifting?"


اصطلاحات دیگر در خصوص بلند کردن وزنه:


Pumping Iron
Pressing Iron
Pressing Weights
Working Out
Weight Training
Hitting the Gym