مکالمات انگلیسی روزمره با موضوع ورزش

Daily Conversation - Exercising


در این برنامه آموزشی، تمرینی پیشنهاد شده که به کمک آن می‌توانید با سرعت یک شخص بومی سخن بگویید:
ابتدا چند بار با دقت به مکالمه‌ها گوش دهید. پس از اینکه به طور کامل متوجه تمام جملات شدید، یک بار در جایگاه شخص A و بار دیگر در جایگاه شخص B با فایل صوتی گفتگو کنید. با کلیک روی دکمه Person A، شما فقط جملات Person B را خواهید شنید تا با ادای جملات Person A، سرعت خود را بالا ببرید. با کلیک بر روی دکمه Person B، جملات Person B را تمرین کنید. در صورتی که مکث بین جملات برایتان کافی نیست، از دکمه pause استفاده کنید. با اینگونه تمرین‌ها پس از مدتی قادر خواهید بود با سرعت افراد انگلیسی زبان، انگلیسی صحبت کنید.


1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What do you do besides work and watching TV?"
B: "When I have some time, I like to exercise."
A: "Do you go jogging or do you go to a health club?"
B: "I joined Samsung Health Club a couple of months ago."
A: "How do you exercise?"
B: "I usually spend 30 minutes on the bicycle for the cardio, and then I lift weights for about 45 minutes."
A: "How often do you go?"
B: "I want to go four times a week, but I'm too lazy. Last week, I only went to work out once."


**********


نکات مهم:
قید “besides” به معنی "علاوه بر" است.
واژه “cardio” به نوعی ورزش اطلاق می‌شود که در قوی‌تر شدن قلب نقش دارد.
یکی از “wh questions”، “How often” است و به معنی "چند وقت یک بار؟" است.


**********

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Jimmy. Let's go workout later today."
B: "Sure. What time do you want to go?"
A: "How about at 3:30."
B: "That sounds good. Today we work on Legs and forearm."
A: "Hey. I just played basketball earlier, so my legs are a little sore. Let's work out on arms and stomach today."
B: "I'm on a weekly schedule. You're messing everything up."
A: "C'mon. We're only switching two days. You can do legs on Friday."
B: "Alright. I'll meet you at the gym at 3:30 then."

نکات مهم:
صفت “sore” در زمینه ورزش هنگامی استفاده می‌شود که ماهیچه‌ای به دلیل کار زیاد آسیب دیده و دردناک شده است.
یکی از معانی فعل دو قسمتی “mess up” به معنی خراب کردن برنامه‌ای است.
یکی از معانی فعل “switch” به معنی تغییر دادن چیزی است.

**********


3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Damn Scott. You got big."
B: "Yeah, I've been working out a lot."
A: "How long have you been lifting weights?"
B: "For a year and a half."
A: "Yeah. Last time I saw you, it was like 2 years ago."
B: "Has it been that long?"
A: "How often do you go to the gym?"
B: "I usually go every other day for about 3 hours."
A: "That's a lot."
B: "Yeah, I used to work out for an hour a day 4 times a week, and I saw no results. This is what you have to do to get noticeable results."
A: "I don't think I have the discipline for that."
B: "Just think of it as a hobby. Then it's actually fun."


نکات مهم:
یکی از “wh questions”، “How long” است و به معنی "چند وقت؟" است.
عبارت “every other day” به معنی یک روز در میان است.
فعل “used to” زمانی کاربرد دارد که کاری به صورت منظم در گذشته انجام می‌شده است.
صفت “noticeable” به معنی "قابل توجه" است.