Houria 
Houria پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۷ پنج شنبه - ۲۰:۱۰


...

بزرگترین توحین انسان به خودش بود
که به دیگران نگاه کرد
بزرگترین خیانت انسان به خودش بود
که به حرف دیگران تکیه کرد.

۰ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.