مُنا مُنا پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۲ شنبه - ۱۴:۲۰


.

برای نرفتن دست و پا می‌زنم انگار که کسی خواسته نروم، اما واقعیت این است که بی مأواتر از آنم که به فکر رفتن اجازه دهم خودی نشان دهد!

۲ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.