عسل عسل پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۶ چهارشنبه - ۱۸:۵۳


⁦☺⁩

در یکی از دبیرستان ها هنگام برگذاری امتحانات سال ششم دبیرستان به عنوان موضوع انشا:\u2029این مطب داده شد که: شجاعت یعنی چه ؟؟؟\u2029…\u2029محصلی در قبال این موضوع فقط نوشته بود: (شجاعت یعنی این) ! و برگه ی خود را سفید تحویل داده بود\u2029و رفته بود…! اماااا برگه آن جوان دست به دست دبیران در دبیرستان ها گشته بود و همه به اتفاق و بدون\u2029استثنا به او ۲۰ داده بودند… فکر میکنید این دانش آموز کیست؟؟\u2029…\u2029( دکتر علی شریعتی )

۱ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.