بهار بهار پروفایل

۱۳۹۹/۳/۱۲ دوشنبه - ۱۷:۱۰


۰شعری در بارهی دختر گچلو

اهای اهای خبردا خبر می خوای بیا بیا خبراست این جا یروز دختر ی بود که به مان ما نش می گفت مامان مامان من گشتم منگشنم مامان بیچاره هی غذا می یور برای بچش مادر بیچار یک روز دیگه مریض شود😢😢😢نگو نگو مادر خودشو زد به مریض ؟؟؟چون می خواست دخترش کار کن زحمت بگش دختر کار کرد مادر خوب شود مادر خیلی خوشحال شود چون دختر کار می کرد😄😄😄

۵ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.