فرید فرید پروفایل

۱۳۹۸/۱۰/۲۸ شنبه - ۰۳:۲۷


کیف نامه خوانی

نامه های دوران مدرسه ام بی شمارند،
راستش هیچ کدامشان عاشقانه نبوده اند. همه اش از آنهایی بوده اند که برای دوستانم‌ نوشتم، ساده اما حاوی حس و حال بچگی.
همه شان البته شیرین نبودند، برخی هیجانی و برخی سرد. اما ته همه آنها مخاطبم برایم ارزش داشته است.
این سنت نامه نوشتن بعدها به کیف خواندن نامه های دیگران هم تسری کرد.
واقعیت این است که نامه با خود، روح کلمات را بر جان کاغذ می نشاند و به مخاطب و قلب او منتقل میکند.
به نظرم همه ما باید شروع به نوشتن کنیم، انقدر نامه بنویسیم تا خود واقعی را بیابیم،
برایم بنویس چه چیزی برایت ارزشمند است.

۳ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.