پانتئا پانتئا پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۰ پنج شنبه - ۰۲:۴۰


کجا

کجای این شهر شلوغ خالی
برم که پیدام نکنه خیالت
کجای این شب برم و نیفتم
به دام چشم های غزل غزالت


من یه آدم بی ارزش هستم اینو می دونم که جایی ندارم اینو می دونم که احمقم اینو می دو نم که برای همه بی ارزشم . من همه ی اینارو می دونم انکارشون نکنید.

۲ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.