سحر سحر پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۴ جمعه - ۱۷:۱۳


چیستان

از دختری پرسیدن اسمت چیست؟ گفت دوسال وشش ماه اسم او چه بوده است؟

۳ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.