مگ مک کافری مگ مک کافری پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۲ شنبه - ۱۷:۰۳


وقتی کسی نباشد ؟

صدای زنگ در به صدا در آمد.
در را که باز کردم، کسی پشت در نبود.
صدای تلفن به گوشم خورد.
گوشی را که برداشتم، کسی پشت خط نبود.
کسی اسمم را صدا میزد.
به خیابان رفتم.
کسی در خیابان هم نبود.
جهان و مردمش، همه تنهایم گذاشته اند این روز ها...

۳ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.