آقای ایکس آقای ایکس پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۲۷ یکشنبه - ۰۲:۱۸


نصف شب

ساعت ۲:۱۵ شب است
من روی تخت دراز کشیده‌ام تا خوابم ببرد
هر چهار تایمان روی تخت های خوابگاه دراز کشیده‌ام چراغ خاموش و هرکسی در افکار خود فرو رفته است.
اینجا حس غریبی حاکم است...

۳ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.