یوتاب یوتاب پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۷ پنج شنبه - ۲۲:۳۹


نامه ای به همراه کودکی ام

سلام ای کسی که اولین بار که دیدنت را در آغوش کشیدن زمزمه کردم:شاید این یوسف گم گشته ی من باشد.سال های سال دمبالت گشته ام .ای فاطمه ای رویای شب تنهایی ام سلام

۱ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.