مهدیار مهدیار پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۰ پنج شنبه - ۰۹:۰۹


میتوانم

شدی پاییز من
شدی بهار من
با تو نه،شب بده
نه دلم،داره غم
شدی خورشید من
تو شدی ماه من
تو شدی راه بم
فانوس راه من
شدی رفیق من
تویی همه چیز من
تو شدی،صلحم و
جنگ و ستیز من

در انتظار کسی که عاشقش بشوم
برایش شعر بنویسم
در کنارم احساس آرامش کند
من میتوانم آن شخص را پیدا کنم؟
میتوانم؟

۱ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.