مهسان مهسان پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۸ جمعه - ۲۳:۳۹


ماه

ماه من تو چرا این گونه به دور زمین میگردی
تو در زمین چه دیده ای
من در شب محو زیبایی تو ام چه هلال باشی چه کامل هر کدام زیبایی خود را دارند
ماه من از تو ممنونم که قمر زمین هستی
از خدا ممنونم که تو را آفریده
در دریا بازتاب نورت جلوه ای داشت وصف ناشدنی
گویی در دریا الماس پاشیده اند
ماه من تو زیبایی هستی در دسترس
ماه من تو مأمن آرزوهایم هستی
ماه من بدرخش تا ابد
جایگاهت همیشه مدار زمین باشد

۳ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.