مهدیار مهدیار پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۱ جمعه - ۱۴:۱۱


قهرمان زندگی

چهار ساله که بودم،قهرمان زندگی ام سوباسا اوزارا بود.پسری در کارتون فوتبالیست ها که بسیار گل میزد و همه دوستش داشتند.هشت ساله که شدم،قهرمان زندگی من ایکیوسان بود.کارتونش را میدیدم.پسری که بسیار باهوش بود.ده سالم که شد،قهرمان زندگی من اسپایدرمن شد.قهرمانی افسانه ای.کم کم بزرگتر شدم.به ۱۵ سالگی که رسیدم،قهرمان زندگی من آریوبرزن بود.سردار شجاع ایرانی.به ۲۰ سالگی که رسیدم قهرمان زندگی من عمویم بود که با سرطان مبارزه کرد و از دست سرطان خلاص شد.
شما چی؟قهرمان زندگی شما کیست؟گاهی قهرمان زندگی میتواند از روی کارتون باشد گاه در واقعیت.

۳ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.