مهدیار مهدیار پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۹ چهارشنبه - ۲۰:۵۴


قسم

از مردمی که تولد یک کودک را سرگرمی
و زندان یک سگ را دلگرمی
وقفس بلبل را موسیقی میپندارند
عشقی فوران نخواهد شد.......

در جهنمی که می گریند برای خروج
تنها خنده را دیوانگی
برزخ را خاکستری
و بهشت را آرزو میتوان یافت
و در چنین آشفته بازاری،قسم،تنها یک دروغ ساده است.

۵ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.