نازنین نازنین پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۵ سه شنبه - ۰۰:۴۲


عشق بین دو نفر

دختره . ی سوال بپرسم پسره. بپرس. دختره . داری جایی میری پسره . اره . دختره . میشه منم بیام . پسره. نه دختره . چرا. پسره . چون جایی که من میرم جتی دو نفره نه سه نفر پسره می پرسه تو چی تو کجا میری کسی باهات هست دختره میگه جایی که من میرم جای ی نفره نه دو نفر اون رفت و منم رفتم ولی اون بعد از پنج سال برگشته و با اشکاش داره قبرمو میشوره 😖😞😞😖😭😭😭😭😫😫😫😫

۶ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.