yousef yousef پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۲ شنبه - ۱۴:۰۸


شنیدن...

پرولز همیشه و از اول هم آرزو و غایت انسان بود ، از اولش هم انسان ها تا جایی که میتوانستند در اوج قرار میگرفتند تا شاید روزی به پرواز درآیند یا اگر هم نتواستند حداقل خودشان را به پرواز نزدیکتر کرده اند
هر شخصی که دلش پرواز میخواهد میداند که اگر خودش هم نتوانست پرواز کند ولی به جای آن میتواند آن چیز هایی که در دلش است را به پرواز در ّیاورد و به دور دست ها بفرستد
شاید هم حکمت آن که اکثرا شاعران دست به دامان باد صبا میشند همین باشد شاید آن ها هم میخواستند پرواز کنند ، شاید وقتی بهترین دارایی های یک شاعر که آثار او است را به باد صبا ارزانی میداشت همین باشد ، و شاید که یک شنونده ای آن طرف ها باشد ، شاید شنیدن...

۴ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.