👑گرگ مغرور 👑 👑گرگ مغرور 👑 پروفایل

۱۳۹۹/۳/۴ یکشنبه - ۰۴:۰۰


سوال؟؟؟

یه سوال دارم
به نظر شما اَبرو کرگدن وردارن اهو میشه ؟؟؟؟
نه خدایی میشه؟؟؟؟
نه خدایی میشه؟؟؟
د نمیشه دیگه !!
نکن برادر من نکن
اَبرو ور ندار

۴ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.