سنا سنا پروفایل

۱۳۹۸/۱۰/۲۶ پنج شنبه - ۲۲:۵۲


سنا

قلبت را به خدا بسپار وقتی که میدانی بدون حکمت او برگی از هیچ درختی نمی افتد
این را خوب گفتن واقعا☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

۳ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.