مانی مانی پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۲۳ چهارشنبه - ۲۰:۰۸


زندگی

مادرتمام زندگی چه خوشی وچه ناخوشی داشته ایم وبرای مثال برای خوشی ها سفر خانوادگی وبرای ناخوشی ها دعوا ی پدر ومادر وما باید در زندگی به خوشی ها وکارهای مثبت فکر کنیم نه به کارهای منفی وعزیزان انشالاه همیشه درزندگیتا موفق باشید. مانی سرروت ۱۳ساله از آزربایجان غربی😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

۰ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.