فرید فرید پروفایل

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ یکشنبه - ۲۰:۲۲


روشنایی

ای روزهای روشنایی
باشد که زود بیایی
همگان منتظرند
و آنچه یافت نمیشود، آنم آرزو است.

۲ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.