فاطمه فاطمه پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۶ چهارشنبه - ۲۲:۱۴


روزگار

خدایادردهاکشیده ام که مگورنج هابرده ام که مگوچرامراآفریدی؟

۱ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.