ملیکا ملازاده ملیکا ملازاده پروفایل

۱۳۹۹/۹/۲ یکشنبه - ۲۲:۱۸


رهبرم

چشم هایش دریای محبت است محبتی که از قلب رئوفش سر چشمه می گیرد
🔲
لبخندش خلاصه تمام خوبی هاست اری لبخند گل زیباست
🔘
محاسنی که غبار سیاهی کاملا از روی ان رخت نبسته است
🏁
دفتر خاطرات سالیان ازاده گرایی اش است
🚩
چفیه بر گردنش نشانه همیشه بیداری ماست
🏴
دست های چروکیده اش سجدگاه لبهای عاشقانش است
🏳
گاه از خودم می پرسم او کیست؟
🏳️‍🌈
اگر فرشته است چرا بال ندارد
🇦🇩
اگر پیامبر است چرا کتاب ندارد
🇦🇪
او آیتی از قدرت خداست
🇦🇫
نشانه ای است تا بدانیم در خزانه خود چه ها دارد
🇦🇬
شاید مال ما نیست و از اینده ای نه چندان دور از کنار امام زمان (عجله الله)
🇦🇬
دست سرنوشت او را به ما رسانده است
🇦🇲
شاید مانند قهوه داغی در زیر برف
🇦🇱
دلگرمی است تا خدا نعمت بی منتش را به ما نشان دهد
🇦🇴
و چه زیباست قدر بدانیم تا کفر نعمت از کفمان بیرون نکند نعمت را
🇦🇶
شاید در فردای ما دیگر اینچنین نباشه اقا
🇦🇷
ملیکا ملازاده

۴ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.