معین معین پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۶ چهارشنبه - ۲۲:۳۸


رنجاندن خود و دیگران

کسی رانرنجــــانید...
حتی خودتان را ...

رنجاندن کسانی که دوستشان داریم
فقط چند ثانیه طول میکشد..
اما جبران ان شاید سال هــــــا....

۰ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.