Nastaran Nastaran پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۴ جمعه - ۱۷:۴۶


رفتن

دلم:
رفتن می‌خواهد
دور شدن می خواهد
رها شدن می خواهد
رفتن به‌ جایی که فقط من با شم و تو
کیلومتر ها دور شویم از هرچیزی که بین ما جدایی می اندازد
فقط من و تو
چه‌ لذتی دارد ما شدن

۳ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.