معین معین پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۱ جمعه - ۰۱:۲۴


راه رسیدن به موفقیت

اگه میخوای رنگین کمونو ببینی
باید تحمل بارونو داشته باشی ...

اگه میخواهی خورشید شوی
باید اول مثل خورشید بسوزی ...

۳ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.