مانی مانی پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۲۴ پنج شنبه - ۰۱:۳۷


دوست

من درجمعی بوم یکی گفت بعضی دوست هست که مثل برادرند وبعضی برادر هست که مثل دشمن است......

۱ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.